Välkommen till Knislinge Mekaniska Verkstad

Knislinge Mekaniska Verkstad AB bildades 1966 och har idag ett 40-tal anställda. Ägarna är alla verksamma i företaget och vi finns idag i Kristianstad. Här tillverkas  bland annat tryckkärl, tubvärmeväxlare samt olika typer av stålkonstruktioner.
Vi utför svets- och monteringsarbeten för industrin samt renoveringar av vämeväxlare. Vi tillverkar och monterar även tunga och skrymmande stålkonstruktioner, såsom bland annat traverser och olika typer av brokonstruktioner. Arbetet med lådbalkarna till Öresundsbron är exempel på ett av våra projekt i det verkligt stora formatet. Vår verkstadsyta uppgår till totalt ca. 10 000 m² och vår lyftkapacitet uppgår till 200 ton.

Vår långa erfarenhet i branchen har givit oss en gedigen och bred kunskapsbas. Att vi har en liten administrativ organissation innerbär för Er som kund korta beslutsvägar och snabba svar.

Läs mer→

 

 

 


Om företaget:

Knislinge Mekaniska Verkstad AB är ett modernt verkstadsföretag som har lång erfarenhet och gediget kunnande inom många områden, bland annat:Vi utför även service och underhåll till industrin.